Att välja personlig tränare

Det finns många vägar att gå för att komma igång med sin träning och träna på bästa sätt för att ta hand som sin kropp. Men allt för många tränar flera gånger i veckan utan att få det resultat de önskar. Till stor del kan det bero på att man tränar på fel sätt.

Det är här som den personliga tränaren fyller sin funktion. En person som guidar och vägleder både gällande kost, träning, stress och annat som kan påverka i livet. Självklart ligger det största fokuset på själva träningen men det är inte sällan som man även får ge igenom kostvanor och annat för att på ett helhetssätt se över sitt sätt att leva. Vad ska man då tänka på när man väljer personlig tränare?

Utbildning är inte allt

Självklart är utbildning bra och någon slags grundläggande utbildning är bra om de har. Men det viktigaste är inte om de har 10 olika genomförda kurser eller enbart har läst någon kurs inom ämnet. Personkemi och hur de jobbar är betydligt viktigare.

Referenser

Finns möjligheten att fråga andra som har haft samma personliga tränare är detta ett utmärkt sätt att få en inblick i hur personen jobbar. Fråga inte bara om de nöjda eller inte utan även vad som varit bra och dåligt.

Sök den engagerade

Din PT ska vara din personliga coach. Då räcker det inte med att tränaren ger ett träningsprogram och sedan inte är anträffbar under träningstiden. Det kostar lite extra med att få denna service men då ska man även få full uppmärksamhet för det. Gå in på gym och titta på de personliga tränare som är aktiva där – agerar de som du förväntar dig?

Provpass

Det är vanligt att få en timme gratis med en personlig tränare. Ett utmärkt sätt att prova på om just den tränaren passar dig. Även om det kostar så kan det vara värt att köpa ett pass för att hitta rätt.